Photos – European Championships 2008

Click the thumbnail images below
Copyright: David W. Carmichael
Do not use photos without the written permission of the author!

Podium

Photo of the Men Podium Photo of the Ladies Podium Photo of the Pairs Podium Photo of the Dance Podium

Men

Tomas VERNER – Gold Medal

Photo of Tomas VERNER Photo of Tomas VERNER Photo of Tomas VERNER Photo of Tomas VERNER Photo of Tomas VERNER

Stephane LAMBIEL – Silver Medal

Photo of Stephane LAMBIEL Photo of Stephane LAMBIEL Photo of Stephane LAMBIEL Photo of Stephane LAMBIEL Photo of Stephane LAMBIEL

Brian JOUBERT – Bronze Medal

Photo of Brian JOUBERT Photo of Brian JOUBERT Photo of Brian JOUBERT Photo of Brian JOUBERT Photo of Brian JOUBERT

Ladies

Carolina KOSTNER – Gold Medal

Photo of Carolina KOSTNER Photo of Carolina KOSTNER Photo of Carolina KOSTNER Photo of Carolina KOSTNER Photo of Carolina KOSTNER

Sarah MEIER – Silver Medal

Photo of Sarah MEIER Photo of Sarah MEIER Photo of Sarah MEIER Photo of Sarah MEIER Photo of Sarah MEIER

Laura LEPISTO – Bronze Medal

Photo of Laura LEPISTO Photo of Laura LEPISTO Photo of Laura LEPISTO Photo of Laura LEPISTO Photo of Laura LEPISTO

Pairs

Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY – Gold Medal

Photo of Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY Photo of Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY Photo of Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY Photo of Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY Photo of Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY

Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV – Silver Medal

Photo of Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV Photo of Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV Photo of Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV Photo of Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV Photo of Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV

Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV – Bronze Medal

Photo of Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV Photo of Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV Photo of Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV Photo of Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV Photo of Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV

Dance

Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN – Gold Medal

Photo of Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN Photo of Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN Photo of Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN Photo of Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN Photo of Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN

Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER – Silver Medal

Photo of Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER Photo of Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER Photo of Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER Photo of Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER

Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI – Bronze Medal

Photo of Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI Photo of Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI Photo of Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI

Banquet

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo